Dla mediów

Dziennikarze mogą akredytować się na targi za pomocą formularza umieszczonego poniżej do pobrania.

Akredytacja ważna wyłącznie z legitymacją prasową lub zaświadczeniem z redakcji/agencji i dowodem tożsamości.

Skan wypełnionego formularza należy przesłać na adres:
a.wasaznik@icevents.pl

Potwierdzenie o przyznaniu akredytacji zostanie wysłane na adres e-mail, podany w formularzu. Kartę akredytacyjną, złożoną elektronicznie, można odebrać w czasie trwania targów, w biurze targów zlokalizowanym przy kasach biletowych.

Potwierdzenie o przyznaniu akredytacji zostanie wysłane na adres e-mail, podany w formularzu. Kartę akredytacyjną, złożoną elektronicznie, można odebrać w czasie trwania targów, w biurze targów zlokalizowanym przy kasach biletowych.

//]]>