Portalfk.pl Partonem medialnym targów Outsourcing Expo
Wrzesień 5, 2017
Przedsiebiorcy@eu – patron medialny Outsourcing Expo
Wrzesień 11, 2017

Klub Integracji Europejskiej

Klub Integracji Europejskiej jest dobrowolną organizacją zrzeszającą firmy z różnych sektorów i branż. Powstał z inicjatywy środowisk gospodarczych. Misją klubu jest stworzenie platformy porozumienia i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na terenie państw Unii Europejskiej, oraz szerzenie wśród przedsiębiorców zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.
https://kie.biz.pl/

//]]>