Spółdzielnia Fabryka i3 – patronat medialny

Well Done TAX
Wrzesień 12, 2017
Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”
Wrzesień 12, 2017

Spółdzielnia Fabryka i3 – patronat medialny

Spółdzielnia Fabryka i3 (idee, innowacje, inwestycje) powstała w 2016 roku w środowisku Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, Klubu „Dyrektor na Swoim” i CIO BMP. Jej misją jest inteligentne kojarzenie osobowości, kompetencji i zasobów uczestników w celu powoływania lub wspierania innowacyjnych startupów oraz w celu świadczenia nowych usług, których potrzebują firmy, aby z kolei dostarczyć pożądaną wartość swoim klientom i właścicielom. Są to usługi podnoszące efektywność centrów usług wspólnych, zwiększające wartość firm przez odkrywanie ukrytych trendów i zależności między danymi.
Fi3 jest jedyną firmą w Polsce świadczącą profesjonalne usługi doradztwa, zorganizowaną w formie spółdzielni, prowadzącą działalność zgodne z ideą turkusowej organizacji.
Prezesem zarządu Fabryki i3 jest Iwona D. Bartczak, członkiem zarządu – Bartosz Radziszewski.
Więcej www.fi3.pl www.marynarska11.pl

//]]>