CO TO JEST OUTSOURCING? – Outsourcing Expo

Podczas Outsourcing Expo 2018 – ogólnopolskiego spotkania małych i średnich przedsiębiorstw będziesz miał okazję spotkać 12 różnych branż. Od księgowości, poprzez marketing i HR, doradztwo po car fleet management.

To niepowtarzalna okazja do nawiązania nowych relacji biznesowych, poznania konkurencji i przedstawienia swojej oferty.

Czym jest outsourcing?

Outsourcing (z ang. outside-resource-using) – oznacza dosłownie korzystanie ze źródeł (zasobów) zewnętrznych. Dlatego też na określenie tego terminu można używać wyrażenia „obsługa zewnętrzna”.

Istotą tej koncepcji jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów usługodawcy zewnętrznemu, specjalizującemu się w danej dziedzinie. Outsourcing jest obecnie jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, która przynosi korzyści w wielu wymiarach.

Zastosowanie koncepcji outsourcingu przez firmę umożliwia jej:

  • ścisłą koncentrację na prowadzeniu działalności podstawowej,
  • uwolnienie trudno dostępnych zasobów i wykorzystanie ich do podstawowej działalności,
  • przeniesienie ryzyka związanego z zarządzaniem zleconą funkcją na usługodawcę zewnętrznego,
  • dostęp do najnowszych technologii,
  • redukcję i kontrolę kosztów operacyjnych

Wykorzystanie koncepcji obsługi zewnętrznej w zarządzaniu, pozwala na uzyskanie przez firmę większej konkurencyjności. Najpowszechniejsze obecnie obszary zastosowania outsourcingu związane są z tymi dziedzinami i technologiami, które wymagają przy wdrożeniu sporych nakładów finansowych.

//]]>