Firma spółki jawnej – co mówi prawo handlowe?

Firma spółki jawnej – co mówi prawo handlowe?

Dla problematyki wymogów stawianych przez prawo nazwie spółki jawnej podstawowe znaczenie ma artykuł 43 (1) Kodeksu cywilnego. Wynika zeń zarówno prawo jak i obowiązek działania przez spółkę jawną pod własną firmą. Podobnie jak inni przedsiębiorcy, spółka może posiadać tylko jedną…

Read More